עכשיו! שירות לקוחות עם מענה מהיר במיוחד בהודעת וואטסאפ - 04-8388647 מענה בווטסאפ עסקים

ביטול מכירה / קנייה / אחריות

למעבר למילוי טופס ביטול עסקה לחץ/י כאן

להלן התנאים לביטול מכירה / קנייה / אחריות:

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).
2. לקוח אשר הזמין מוצר - חברת טי.טי.יו תיצור עמו תוך יום עסקים או במקרים חריגים 3 ימי עסקים ותעדכן אותו האם המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה יוכל הלקוח לבטל את ההזמנה ללא חיוב בדמי ביטול.
3. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 יום מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר, הביטול יעשה בהודעה שתשלח בדואר רשום (לת.ד. 6212, חיפה, 3106102, ישראל.) ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ([email protected]) ו/או במערכת צור הקשר באתר(למעבר למערכת הצור קשר לחץ/י כאן) ו/או בטופס ביטול העסקה המיועד לכך(למעבר לטופס הביטול לחץ/י כאן) ו/או בעל פה ישירות אל החנות ו/או באמצעות הטלפון למספר 04-8388647.
בהודעת ביטול על הצרכן לפרט את שמו ומספר ת.ז. ואם הביטול נעשה בעל פה, פרט מזהה נוסף, אם הוסכם עליו עם הצרכן בעת ההתקשרות.
3.1. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהינו בעלת מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש,
רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבע חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך גילוי, לפי המואחר מביניהם.
כל זאת בלבד שההתקשרות בין העוסק לצרכן כללה שיחה ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
4. במקרה של ביטול - שלא עקב פגם או אי התאמה בין העסקה למסמך הגילוי יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח ,במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי לא ייגבו דמי ביטול, בהתאם להוראות החוק .
5. אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל טי.טי.יו, על הלקוח .
מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר שרכש שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. כמו כן מובהר כי לא יוחזרו דמי המשלוח עבור המוצר ללקוח.
במקרה בו המוצר שסופק ללקוח פגום/לא תקין (בתוך 14 יום) יוחזר המוצר לחברה באחריות הלקוח ועל חשבון טי.טי.יו .
בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה - החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן.
האחריות למוצרים שנקנו הינה אך ורק במעבדות החברה - אין אחריות באתר הלקוח לכל רכיב או מחשב.
6. מוסכם בין הצדדים כי במידה והלקוח מבטל את העסקה שלא עקב פגם ו/או הפרה מצד החנות, מלבד גביית 5% מערך העסקה ועד סכום כולל של 100 ש"ח (הנמוך מביניהם), יחויב הלקוח בתשלום מלא בגין דמי משלוח לבית הלקוח ובחזרה אל בית העסק גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר .
7. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
7.1 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
8. הודעה על ביטול המכירה תימסר במיידית לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה וכספם יושב מיידית.
9. האתר יקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע מפעיל האתר את הצרכנים על כך או יעדכן את מספר המוצרים שנותרו במלאי במקום בולט באתר. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.